80 Views

Jakie dokumenty są konieczne do pozwolenia na budowę

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

rp_architektura15.jpgStarając się o pozwolenie na budowę domu, trzeba złożyć do urzędu szereg dokumentów. Najważniejszymi z nich są projekt budowlany oraz stosowny wniosek. Żeby mieć prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, nie trzeba być właścicielem działki. Najważniejsze jest, aby prawidłowo wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oprócz wniosku, projektu budowlanego i wyżej wymienionego oświadczenia potrzeba także oświadczeń stosownych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła czy gazu (odpowiednio do wymagań zawartych w projekcie budowlanym). Jeśli oprócz budowy domu wniosek zawiera również budowę zjazdu – konieczny jest projekt budowlany zjazdu oraz decyzja na lokalizację zjazdu wydana przez zarządcę drogi. Wszystkie dokumenty należy złożyć do urzędu wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jeśli organ stwierdzi w projekcie braki lub nieścisłości wezwie do jego uzupełnienia. Postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące.

Pozostałe artykuły:

About the author:
Has 165 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top